Glaswerk


Glas is een mengsel van kwarts met soda of potas. Als grondstof voor de kwarts wordt schoon zilverzand gebruikt. Als men potas gebruikt, sprak men van potasglas dat, door zijn blauwgroene tot bruine kleur, flesseglas werd genoemd. Indien er soda werd gebruikt spreek men van sodaglas dat, indien dun gebruikt, kleurloos was.

De glasmakerskunst is al 3000 jaar oud en ontstond in het Midden-Oosten. De Romeinen brachten de kunst naar Europa, waar ze omstreeks de 6e eeuw weer verloren ging. De oudste verwerkings techniek is het druppelen, waarbij in een afgekoelde glasdruppel een gaatje werd gestoken, zodat er een glazen kraal onstond. Nadien gebruikte men voor holle vormen de zandkernmethode: met behulp van tangen en door het rollen werd het egaal gemodelleerd. Na afkoeling werd de zandkern verwijderd. In de oudheid werd glas ook gegoten dit noemde men de cire-perdue- methode die bij brons wordt toegepast. Het gietsel werd afgewerkt door het te slijpen.

Kattekop In Syrië onstond in het begin van de jaartelling de glasblazerskunst. Het glasblazen vindt in drie fases plaats. Men doopt het uiteinde van een metalen buis in de gloeiende glasmassa en zorgt ervoor dat er voldoende blijft hangen. Men rolt dit over een ijzeren plaat heen en weer totdat een er een vastere structuur onstaan is. Door het blazen, walsen, rollen en zwaaien wordt uiteindelijk de gewenste vorm verkregen. Voor het maken van zeer fijn glaswerk werd de oven echter niet gebruikt, men had de beschikking over een glasblazerslamp waarvan men de vlam, door middel van een blaasbalg, erg heet stookte. De basis waren dunne of holle glas staafjes.

Modern is de techniek van geperst glas, waarbij een holle metalen vorm onder druk met vloeibaar glas wordt volgeperst. Het voert te ver om alle glassoorten te behandelen.

We hebben beperkt glas op deze site gezet met daarbij een korte omschrijving en datering:


Romeins & Grieks

Apothekersflesje Veldfles Schenkkan
Glazen kan Romeins glas Armbanden

Glaswerk vanaf 1500

Kattekop Flesje Flesje 2
Flesje 3 Flesje 4 Roemer
Inktpotjes Medicijn flesjes Flesje
Strijkglas Medicijn flesje Medicijn flesje
Medicijn flesje Medicijn fles Medicijn fles
Roemer Wijnfles Wijnglas
Drinknap