Wandtegels

Tegel Een populair plateelprocuct is de wandtegel, die vooral onze "propere" vrouwelijke voorouders aansprak. Wandtegels werden vooral vanaf het begin van de 16e eeuw in de Nederlanden geproduceerd. De oudste exemplaren volgden de Hispano-Moreske dan wel Italiaanse mode, waar de tegel als wandbekleding dan ook eerder bekend was. Tegen de jaren dertig van de 17e eeuw kreeg de tegel z`n echt Hollandse aaanzien: monochroom blauw met zeer eenvoudige motieven. De tegel die tot in de 19e eeuw zeer populair bleef, en ook in massa's geëxporteerd werd, kan met allerlei vaderlandse motieven beschilderd zijn: fruit, planten, bloemen, soldaten, ambachtslieden, spelende kinderen, bijbelse en mythologische voorstellingen, scheepjes, huisjes en molentjes. Omdat de tegels dicht aaneengesloten tegen de wand werden gemetseld voorzag men ze van hoekornamenten. De basisvorm van een hoekornament is de Franse lelie, die vaak onbegrepen werd geschilderd, waardoor benamingen als ossekopje, bijtje en spinnekopje ontstonden. In de 18e eeuw werden de tegels vaak monochroom paars, terwijl ook rococo-motieven werden toegepast. Tegeltableaus zijn erg zeldzaam geworden: ze bevatten een geschilderd tafereel verdeelt over meerdere tegels. Ze waren meestal bestemd voor de achterwand van de haard. De meeste tableaus zijn uit de late 17e en de 18e eeuw. U kunt dus aan de hand van fragmentarische "tegel bijvondsten" de datering globaal bepalen door op de kleur en hoekschilderingen te letten.

Monochroom blauw

Landschapstegel Tegel Wandtegel
Wandtegel Wandtegel Wandtegel
Landschaptegel Wandtegel Wandtegel
Landschapstegel Olifant Kwadraat tegel
Randtegel Schaatser Valkenier
Vosje Wildplasser Kruisboog

Monochroom paars

Haardtegel Randtegels Haardtegel
Landschap met kerk Landschap met molen Landschap met boerderij
Landschap met zeilscheepjes

Polychroom (meerkleurig)

Wandtegel Lambriseringstegel Wandtegel
Wandtegel Wandtegel met vogel Wandtegel met beer

Tableau`s

Tableau Tableau Tableau